ស្ដាយមនុស្សស្អាតហើយស្មោះបែបនេះណាស់! គ្រាន់សង្សារលួចផិតតិចតួច តារាជប៉ុនរូបនេះ ដល់ថ្នាក់ប.ញ្ចប់ជី.វិត

0

តារាសម្ដែង Sayaka Kanda ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថា បានបញ្ចប់ជីវិតនៅអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ដោយលោតពីលើអគារធ្វើអ ត្ត ឃា តកាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ដែលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ជាពិសេសមហាជន ក្នុងស្រុក ដែលគាំទ្រស្រលាញ់ និងចូលចិត្តនាង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ប៉ូលីស Hokkaido កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថា មូលហេតុនៃការ ស្លា ប់ របស់តារាសម្តែងគឺដោយសាររង រ បួ ស ធ្ង ន់ពេក ទោះ​បី​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​បន្ទប់​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ក៏​ដោយ ដែលអាជ្ញាធរជឿថា Sayaka Kanda បានចាក់សោរខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារដែលនាងស្នាក់នៅ បន្ទាប់មកបានលោតចេញពីបង្អួច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម ​​Bunshun ប្រទេសជប៉ុន គេត្រូវបានរកឃើញ សំបុត្រពីរត្រូវបានទុកដោយ Sayaka Kanda សំបុត្រមួយទៅក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង មួយទៀតទៅគូស្នេហ៍បច្ចុប្បន្នរបស់នាង ដែលគេត្រូវបានស្គាល់ជា តារាសម្តែងតន្ត្រី Takahisa Maeyama ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងសំបុត្រនោះ Sayaka Kanda បាននិយាយថា នាងចង់រស់នៅជាមួយ Takahisa Maeyama និងមានកូនជាមួយ ព្រោះនាងស្រលាញ់លោកខ្លាំងណាស់។ នាងបានខូចចិត្ត និងតក់ ស្លុ ត ជាខ្លាំង នៅពេលដែលដឹងថា មិត្តប្រុសរបស់នាង នៅតែទាក់ទងជាមួយអតីតគូស្នេហ៍របស់នាង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីខ្លឹមសារនៃលិខិតអត្តឃាតរបស់ Kanda Sayaka ត្រូវបានលាតត្រដាង តារាសម្តែង Takahisa Maeyama ទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងច្រើន។ បច្ចុប្បន្ន​លោកមាន​វិបត្តិ​ផ្លូវចិត្ត ហើយ​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​គ្រូពេទ្យ។ ក្រុមហ៊ុន​គ្រប់គ្រង​របស់​លោក​ទទួល​ស្គាល់​ថា​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ស្រឡាញ់​គ្នា ប៉ុន្តែ​នេះ​ជា​រឿង​ឯកជន ពួកគេ​មិន​អាច​ចែក​រំលែក​បន្ថែម​ទៀតទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​