ល្បីដូចគ្នា កំពូលតារាស្រីប៉ុន្មានដួងនេះ ស្ម័គ្រស្នេហ៍សេដ្ឋី ទទួលបានថ្លៃបណ្ណាការច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងវិស័យសិល្បៈ

0

ខាងក្រោមនេះគឺជា កំពូលតារាស្រីប៉ុន្មានដួង ដែលមិនត្រឹមតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនោះទេ ចំណែកឯថ្លៃបណ្ណាការក្នុងថ្ងៃរៀបការ ក៏ទទួលបានពីស្វាមីមហាសាលមិនចាញ់គ្នាឡើយ។ ដែលមានដូចជា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១) តារាស្រី Pinky Savika

បងប្អូនភាគច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់តារាស្រីនាង Pinky Savika ដែលជាតារាសម្តែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈរបស់ថៃ។ តារាស្រីរូបនេះ ពេលរៀបការគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ដោយសារតែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងជាតារាស្រីទី ១ ដែលទទួលបានថ្លៃបណ្ណាការច្រើនជាងគេបំផុតពីស្វាមី ពោលគឺ បានរហូតទៅដល់ ១០ លានដុល្លារឯណោះ តែគួរឱ្យស្ដាយជីវិតគូរបស់នាងវិញ មិនបានគង់យូរ ដោយបានបែកបាក់ជាមួយនឹងស្វាមីវិញ។

២) តារាស្រី Chompoo Ariya

ជាការពិតណាស់ ទទួលស្គាល់ថា ជីវិតរបស់តារាសម្ដែងស្រីហាយសូរ ល្បីលំដាប់ប្រទេស Chompoo Araya ជាមួយស្វាមី និងកូនៗភ្លោះ គឺជាជីវិតគ្រួសារមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា តែងតែលាន់មាត់សរសើរ និងស្រលាញ់ចូលចិត្តពួកគេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់គ្រប់សកម្មភាពនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ បើនិយាយពីរឿងថ្លៃបណ្ណាការដែលនាងទទួលបានពីស្វាមីនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការវិញ ច្រើនមហាសាលតែម្តង ពោលគឺទទួលបានរហូតទៅដល់ជាង ៣ លានដុល្លារឯណោះ ។

៣) តារាស្រី Nune Woranuth

នៅតែជាតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាព និងជាអាយដលរបស់ហ្វេនៗជាច្រើន ចំពោះតារាសម្ដែងស្រី Nune Woranuch បើទោះបីជានាងបានរៀបការរួចហើយ ថែមទាំងមានវ័យកាន់តែច្រើនទៀត តែសមត្ថភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងភាពទាក់ទាញរបស់នាង នៅតែមាន ក៏ដូចជាតែងយកមកបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនជានិច្ច។ ចំណែកឯ ថ្លៃបណ្ណាការដែលនាងទទួលបានពីស្វាមីក្នុងថ្ងៃមង្គលការវិញ គឺបានរហូតទៅដល់ជាង ១ លានដុល្លារ។

៤) តារាស្រី Margie Rassi

មហាជនអ្នកដែលគាំទ្រតាមដានទស្សនារឿងភាគថៃប្រាកដណាស់ជាបានស្គាល់ថា Margie គឺជាតារាសម្ដែងជួរមុខក្នុងសិល្បៈថៃដែលស្រស់ស្អាត និងមានទេពកោសល្យខ្ពស់។ ហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាងក៏បានរៀបការមានសារគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្ដៅជាមួយលោក Pokmindset ដោយក្នុងនោះអ្នកនាងក៏មានកូនភ្លោះដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងថែមទៀតផង។ ចំណែកក្នុងថ្ងៃមង្គលការ តារាស្រីជួរមុខរូបនេះ ទទួលបានថ្លៃបណ្ណាការរហូតទៅដល់ជាង ១ លានដុល្លារ។

៥) តារាស្រី Bitoey

ពិតណាស់តារាស្រី Bitoey រៀបការ មានកូនរួចក៏ពិតមែន តែនាងនៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និងរូបរាងដ៏ទាក់ទាញ ជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនបែបស៊ិចស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីយកមកបង្អួតដល់ហ្វេនៗបានទស្សនាកម្សាន្តអារម្មណ៍។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯ ថ្លៃបណ្ណាការដែលនាងទទួលបានពីស្វាមីក្នុងថ្ងៃរៀបការវិញ ក៏មិនតិចដែរ ពោលគឺទទួលបានរហូតដល់ទៅ ១ លានដុល្លារ៕