ងាកខុសៗ Taew ពោលទាំងទឹកភ្នែកទៅតារាស្រី Toey បែបនេះ ក្រោយគេរិះគន់ស្ពឹកមុខ សឹងមិនលួសថ្ងៃ

0

បងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានពីតារាស្រី Taew Natapohn ប្រាកដជាបានដឹងហើយថា តារាស្រីរូបនេះ មួយរយៈនេះ ហាក់យីអ៊ុនដាក់ខ្លាំង ដោយសារតែនាង ហាក់ធ្វើអីក៏ខុស មិនត្រូវចិត្តមហាជនមួយចំនួន និងបានធ្វើការរិះគន់រូបនាងមិនចប់ឡើយ ពោលគឺចាប់តាំងពីនាងបែកសង្សារចាស់ ១៤ឆ្នាំ មកបានសង្សារថ្មីជាសេដ្ឋីរួចមក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះបញ្ហានេះ តារាស្រីរូបនេះ បាននិយាយដែរថា នាងមិនផ្គាប់ចិត្តគេគ្រប់គ្នាបានទេ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ឲ្យតែមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ សមាជិកគ្រួសារ ម្ដាយ និង បងស្រី បានយល់ពីនាងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់តារាស្រីរូបនេះ ទទួលរង និងឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងខ្លាំងពីមហាជនខ្លាំង រហូតធ្វើឱ្យនាងបាក់ទឹកចិត្តម្ដងៗផងដែរ ជាពិសេសនាងថែមទាំងមានជំងឺថែមទៀតផង ដែលនាងបាន​លើក​ឡើង​អំពី​ រោ.គ​សញ្ញា​នៃ​ជំ.ងឺ​ភ័យ​ស្លន់ស្លោ ដែល​គ្មាន​នរណា​ដឹង​ពី​មុន​មក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនាងក៏បានចាប់អាជីពថ្មីមួយទៀត ហើយទើបនឹងចេញបទថ្មីដំបូងក្រោមចំណងជើងថា «Baby Boo» នាងក៏បានឡើងកម្មវិធីល្បីមួយ ហើយក្នុងឪកាសនោះ នាងក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៏រំភើប​ ដែលបទថ្មីរបស់នាង ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះនាងក៏ឆ្លៀត និយាយអរគុណទៅកាន់មិត្តជិតស្និទ្ធទាំងទឹកភ្នែក ម្នាក់នោះគឺ តារាស្រី Toey Jarinporn ដែលអ្នកទាំងពីបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយគ្នាដែរ។ តារាស្រី Taew បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃដែលនាងស្ទើរតែធ្លាក់ដល់បាតទៅហើយ និងមានតែការជាន់ពន្លិចនោះ មានតែមិត្តភក្តិរបស់នាងនោះគឺ Toey តែងតែនៅក្បែរជាកម្លាំងចិត្តជានិច្ច Toey តែងនៅពីក្រោយនាង គាំទ្រនាងរហូតមក៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​