ទេពធីតាសម្រស់ដៃគូទិនហ្វី Sharla Cheung បានត្រលប់មកវិញជាមួយរឿងថ្មី បន្ទាប់ពីសម្រាក ១៦ ឆ្នាំ សម្រស់វិញនៅដដែល

0

តារា​សម្ដែង​ហុងកុង​ជើងចាស់ Sharla Cheung ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ពេញ​ជាភាសាចិន​ថា​ Zhang Min នៅតែ​រក្សា​ឈ្មោះ​ជា​តារា​ស្រី​ដែល​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​ដដែល​ បើទោះ​ពេល​នេះ​អ្នកស្រីឈានចូល​អាយុ​ ៥៣ឆ្នាំ​ក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីទសវត្ស​ឆ្នាំ​ ១៩៩០ Sharla Cheung គឺ​ជា​តារាស្រី​ជា​ទីពេញ​ចិត្ត​របស់​មហាជន​ ពិសេស​អ្នក​និយម​តាមដាន​ភាពយន្ត​ចិន​ ក៏ដូចជារឿង​ថត​ជាមួយ​នឹង​ទិនហ្វី (Stephen Chew)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿង​ដែល​អ្នក​ស្រី​សម្ដែង​កន្លងមក​មិន​តិច​ជាង ៧០រឿងទេ ហើយភាពច្រើន​សុទ្ធ​តែ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង។ ដោយឡែក​មក​ទល់ពេល​នេះ​ អាយុ​ក៏​ចេះ​តែ​វិវត្ត ប៉ុន្តែ​ Sharla នៅ​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់គ្នាដក​ភ្នែក​ចេញ​ពុំរួច ដោយសារ​សម្រស់​លេចធ្លោ មិន​ខ្ចី​ចាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​និយាយពី​ជីវិត​ឯកជន​វិញ​ បន្ទាប់​ពី​ថត​រឿង​ចប់​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០០៦ Sharla បាន​សម្រេច​ដក​ខ្លួន​មក​សាង​ជីវិត​សាមញ្ញ ដោយ​ប្រតិបត្តិ​ធម៌ព្រះពុទ្ធ ឧស្សាហ៍ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ទីអារាម​ជា​ច្រើន​កន្លែង​ជុំ​វិញ​ប្រទេស​ចិន និង​ធ្វើ​អំពើ​សប្បុរសធម៌​រាប់​មិនអស់៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបពីមុន៖

ថ្មីៗនេះ៖