នរណាបានមើល? នាងឆ្មាព្រៃ និង នាយតម្រួតឆៃយ៉ា រឿងនេះរំលងទៅជាង ៤០ ឆ្នាំហើយ ហើយនេះគឺតួឯកប្រុសស្រីនាបច្ចុប្បន្ន

0

រឿង «នាងឆ្មាព្រៃ» គឺជាខ្សែភាពយន្តថៃ ដែលល្បីរន្ទឺខ្លាំង ដែលចេញផ្សាយដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយធ្លាប់បានចាក់បញ្ចាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នា។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺបច្ចុប្បន្នភាពរបស់តួឯកប្រុសស្រីទាំងពីរ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. Kriengkrai Oonhanun

សម្តែងដោយលោក Kriengkrai សម្ដែងជាតួលោកតម្រួតរូបសង្ហា ឆៃយ៉ា ដែលមកចាញ់ស្នេហ៍កញ្ញា ឆ្មាព្រៃ ជានារីមិនសូវសុភាពប្រចាំភូមិ ។ បច្ចុប្បន្នលោកមានវ័យ ៦៥ ឆ្នាំ ជាតារាសម្តែងជើងចាស់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងសង្គមសិល្បៈថៃ។ សព្វថ្ងៃនេះលោកមិនត្រឹមតែជាតារាសម្តែងនោះឡើយ លោកក៏ជាអ្នកជំនួញ អ្នកជួយដឹកនាំខ្សែភាពឆ្នើមមួយរូបផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. Jarunee Suksawas

តារា​សម្តែង​ថៃ​​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​តាំង​ពី​ទសវត្ស​ទី​៧០រហូត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ (jarunee Suksawat) ខ្មែរ​យើង​តែង​ហៅ​គាត់​ថា​ (ឆ្មា​ព្រៃ​)​ ជា​តារា​ឯក​ស្រី​នៅ​ក្នុង​រឿង​ (ប្រុស​២នារី​១​)​ ក្នុង​ទសវត្ស​ទី​៨០ នឹង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ជា​ច្រើន​ទៀត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​រូប​នេះ​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២ខែ​ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​១៩៦២​ មាន​សញ្ជាតិ​ជា​កូន​ថៃ​កាត់​បារាំង​ ឪពុក​គាត់​បារាំង​ ម្តាយ​គាត់​ថៃ​ គាត់​នៅ​សម្ដែង​រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ហើយ​គាត់​មាន​រហស្សនាម​ជា​តារា​រីក​គ្រប់​រដូវ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​។ សព្វថ្ងៃអ្នកស្រីមានវ័យ ៦០ ឆ្នាំហើយ តែអ្នកស្រីនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ និង នៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត៕នេះ​ជា​រូប​គាត់​ពី​មុន​និង​រូប​សព្វថ្ងៃ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ៗ​៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​