គ្មានកូនហើយ មកត្រូវរងបែបនេះទៀត ប្ដីរបស់តារាស្រី Nune Woranuch បង្ហោះរូបភាពខ្លួនឯងរុំបង់ដៃខាងស្តាំ មានបញ្ហាដោយសារតែ

0

ក្រោយពីបានកសាងគ្រួសារនឹងគ្នាអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ជីវិតឯកជនរបស់ តារាស្រី Nune Woranuch ក៏បានបង្ហាញសុភមង្គលជាច្រើន និងពេលវេលាដ៏រីករាយជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាង បើទោះបីជាពេលនេះ អ្នកទាំងពីរមិនទាន់មានកូនប្រុសស្រីណាម្នាក់ក៏ដោយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ក្រឡេកមកមើលរូបភាពមួយចំនួន ដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកគាំទ្ររបស់នាង កាលពីថ្មីៗនេះ ដើម្បីអបអរបុណ្យនៃក្ដីស្រលាញ់ បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន មានអារម្មណ៍រំភើបជំនួសប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះ ជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងរីករាយតែពីរនាក់ មានបាច់ផ្កាជូនទៅវិញទៅមកយ៉ាងសាមញ្ញ ព្រមទាំងបង្ហាញពីពេលវេលាខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបាននូវភាពល្អូកល្អើនជានិច្ច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែថ្មីៗនេះ ពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ដោយស្វាមីរបស់កំពូលតារាស្រី Nune-Woranuch បានបង្ហោះរូបភាពខ្លួនឯងរុំបង់ដៃខាងស្តាំ ដេកលើសាឡុងជាមួយឆ្កែជាទីស្រលាញ់ ដោយអ្វីគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះទេ ដៃរបស់លោកដូចជាមានបញ្ហា ដោយសារតែមានឃើញរុំបង់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកលោក Tod បាន​បង្ហោះ​លើ​ហ្វេសប៊ុក​នូវ​រូបភាព​ដែល​ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​រុំបង់ហើយ​និយាយ​ថា៖ «មកចំពេលល្អណាស់ជួយខ្ញុំបានច្រើន វះកាត់​សរសៃ​ស្មា​ខាងស្តាំ ស៊ូ​ទ្រាំ​នឹង​ការ​ឈឺ​ចាប់​ពី​ការ​ហាត់​ប្រាណ​ជា​យូរ​មក​ហើយ»៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​