តារាប្រុសរូបសង្ហា Film ចេញមកតវ៉ាអ្នកមើលងាយជីវិតគាត់ ក្រោយមានជំងឺមួយ ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដល់ថ្នាក់ផ្ដាំគ្រួសារ

0

បងប្អូនប្រាកដជាបានស្គាល់តារាចម្រៀង និងជាតារាសម្តែងប្រុស ដ៏ស្រស់សង្ហា លោក Film Rattapoom​ ដែលជាតារាប្រុសថៃមួយរូបនេះ ដែលមានភាពល្បីល្បាញ និងទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលកន្លងទៅលោកបានសង់ផ្ទះ ឲ្យអ្នកម្តាយ ជាទីស្រឡាញ់ របស់គាត់ អស់ប្រមាណជា ៥០លានបាត (ប្រហែល ១,៤លានដុល្លារអាមេរិក) ឯណោះ។ តែដោយឡែកថ្មីៗនេះ ពិតជាគយរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែន ក្រោយទទួលបានដំណឹងថាតារាប្រុសរូបនេះ មានជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយ រហូតដល់ថ្នាក់ផ្ដាំឪពុកម្ដាយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបាត់មុខមួយរយៈធំ លោកបានឲ្យមកប្រាប់អ្នកគាំទ្រក្នុងបទសម្ភាស៍មួយឲ្យដឹងថា លោកកំពុងតែផ្ទុកជំងឺបេះដូងចំហដំណាក់កាលទី ៤ ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ លោកក៏បានបន្តថា ជំងឺមួយនេះ លោកពិនិត្យឃើញនៅក្នុងអំឡុងខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ លោកពិតជាមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំង ខណៈដែលលោកពិនិត្យឃើញវាដំបូង ព្រោះវាមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ ដល់ថ្នាក់លោកលោកសម្រេចចិត្ត ផ្តាំផ្ញើពាក្យមួយចំនួនទៅគ្រួសាររបស់លោកថា ៖ «ប៉ាម៉ាក់បន្តិចទៀត កូនអាចនឹងស្លាប់ណា ត្រូវមើលអានេះផង អានោះផងណា៎ ព្រោះ Film បារម្ភណ៎ា កូនបំពេញកន្លែងដែលខ្វះខាតទាំងអស់ឱ្យហើយៗណ៎ា »។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញការកើតមានជំងឺមួយនេះដែរ លោកក៏បានទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផងដែរ ដើម្បីរកមូលហេតុនៃជំងឺរួចហើយដែរ។ ចំណែករឿងវះកាត់ខាងគ្រូពេទ្យ ក៏ពន្យារទៅវះកាត់ព្យាបាលនៅអំឡុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយសារតែគ្រូពេទ្យបានតាមដានសុខភាពលោកជាប្រចាំ ឃើញថាលោកនៅមានកម្លាំង និង សុខភាពរឹងមាំនៅឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងទៅនេះ តារាប្រុស Film Rattapoom បានចេញមុខប្រតិកម្មផាំងៗទៅដល់សារព័ត៌មានមួយ ដែលបានបង្ហោះបំភ្លើសថាលោកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយ ដោយសារតែជំងឺកាចសាហាវនោះថា ៖ «ខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់នោះទេ មិនបាច់ភ័យនោះទេ ខ្ញុំអាចនៅដើរបាននៅឡើយ នៅជួយបងប្អូនប្រជាជនខ្វះខាតកើតនៅឡើយដែរ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាគួរឲ្យអាណិតរូបលោកណាស់ ជាពិសេសម្ដាយរបស់លោក បានយំសម្រក់ទឹកភ្នែកស្ទើររាល់ថ្ងៃ ដោយសារតែអាណិតកូនប្រុសរូបសង្ហារបស់ខ្លួន មិនគួរណាមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះសោះ៕